Napravlenija Sovershenstvovanija Mehanizma Adaptacii Migrantov V Rossii

Evgeni Medvedev

PDF
2,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

GRIN Verlag img Link Publisher

Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Wirtschaft

Beschreibung

Research Paper (postgraduate) from the year 2018 in the subject Economics - Job market economics, grade: A, Omsk State Technical University, language: Russian, abstract: Na protjazhenii poslednego vremeni migracionnye problemy, kak v mire v celom, tak i v Rossii v chastnosti, sushhestvenno obostrilis'. Dannoe obstojatel'stvo postavilo ih v rjad samyh aktual'nyh i znachimyh kak v social'no-jekonomicheskom, tak i v politicheskom aspekte. V svoju ochered', trudnosti vyzyvajut voprosy ne tol'ko gde razmestit' immigrantov, no i kak uspeshno provesti ih adaptaciju. V dannoj stat'e rassmatrivajutsja otdel'nye aspekty i problemy, svjazannye s trudovoj adaptaciej migrantov v sovremennyh uslovijah. Tema javljaetsja ves'ma aktual'noj v svjazi s masshtabami i napravlennost'ju migracionnyh processov v mire v celom i v nashej strane v chastnosti. Cel'ju issledovanija javljaetsja razrabotka predlozhenij i rekomendacij, napravlennyh na sovershenstvovanie mehanizma adaptacii migrantov. Rezul'taty issledovanija mogut byt' ispol'zovany v programmah po adaptacii migrantov na regional'nom urovne.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover LIFT Launch Lead
Donna Hicks Izzard
Cover Gute Besserung!
Anne Katrin Matyssek
Cover The Formula
Jai Stone
Cover Start Selling
M. Patrick Campbell
Cover FourSight
Dr. Lamont Bunyon
Cover Moneymaker
Jasmin Hajro

Kundenbewertungen

Schlagwörter

трудовая миграция, адаптация, мигранты, иммиграция, программы адаптации мигрантов, миграционные потоки