Napravlenija Sovershenstvovanija Mehanizma Adaptacii Migrantov V Rossii

Evgeni Medvedev

PDF
2,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

GRIN Verlag img Link Publisher

Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Wirtschaft

Beschreibung

Research Paper (postgraduate) from the year 2018 in the subject Economics - Job market economics, grade: A, Omsk State Technical University, language: Russian, abstract: Na protjazhenii poslednego vremeni migracionnye problemy, kak v mire v celom, tak i v Rossii v chastnosti, sushhestvenno obostrilis'. Dannoe obstojatel'stvo postavilo ih v rjad samyh aktual'nyh i znachimyh kak v social'no-jekonomicheskom, tak i v politicheskom aspekte. V svoju ochered', trudnosti vyzyvajut voprosy ne tol'ko gde razmestit' immigrantov, no i kak uspeshno provesti ih adaptaciju. V dannoj stat'e rassmatrivajutsja otdel'nye aspekty i problemy, svjazannye s trudovoj adaptaciej migrantov v sovremennyh uslovijah. Tema javljaetsja ves'ma aktual'noj v svjazi s masshtabami i napravlennost'ju migracionnyh processov v mire v celom i v nashej strane v chastnosti. Cel'ju issledovanija javljaetsja razrabotka predlozhenij i rekomendacij, napravlennyh na sovershenstvovanie mehanizma adaptacii migrantov. Rezul'taty issledovanija mogut byt' ispol'zovany v programmah po adaptacii migrantov na regional'nom urovne.

Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Das 10$ Business
Evelyn Schiffer
Cover Estimate
Gustavo Cinca
Cover Presupuestos
Gustavo Cinca
Cover Passive Income
Peter Gathaway
Cover Traffic Bombe
Andre Sternberg
Cover Surefire SEO
Craig Smith
Cover Blockchain
Mark Sloss

Kundenbewertungen

Schlagwörter

трудовая миграция, адаптация, мигранты, иммиграция, программы адаптации мигрантов, миграционные потоки