Napravlenija Sovershenstvovanija Mehanizma Adaptacii Migrantov V Rossii

Evgeni Medvedev

PDF
2,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

GRIN Verlag img Link Publisher

Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Wirtschaft

Beschreibung

Research Paper (postgraduate) from the year 2018 in the subject Economics - Job market economics, grade: A, Omsk State Technical University, language: Russian, abstract: Na protjazhenii poslednego vremeni migracionnye problemy, kak v mire v celom, tak i v Rossii v chastnosti, sushhestvenno obostrilis'. Dannoe obstojatel'stvo postavilo ih v rjad samyh aktual'nyh i znachimyh kak v social'no-jekonomicheskom, tak i v politicheskom aspekte. V svoju ochered', trudnosti vyzyvajut voprosy ne tol'ko gde razmestit' immigrantov, no i kak uspeshno provesti ih adaptaciju. V dannoj stat'e rassmatrivajutsja otdel'nye aspekty i problemy, svjazannye s trudovoj adaptaciej migrantov v sovremennyh uslovijah. Tema javljaetsja ves'ma aktual'noj v svjazi s masshtabami i napravlennost'ju migracionnyh processov v mire v celom i v nashej strane v chastnosti. Cel'ju issledovanija javljaetsja razrabotka predlozhenij i rekomendacij, napravlennyh na sovershenstvovanie mehanizma adaptacii migrantov. Rezul'taty issledovanija mogut byt' ispol'zovany v programmah po adaptacii migrantov na regional'nom urovne.

Kundenbewertungen

Schlagwörter

трудовая миграция, адаптация, мигранты, иммиграция, программы адаптации мигрантов, миграционные потоки