Пригоди Краплинки

Володимир Кривенко

EPUB
1,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Strelbytskyy Multimedia Publishing img Link Publisher

Kinder- und Jugendbücher / Kinderbücher bis 11 Jahre

Beschreibung

Ці казки, малята, написані мною в співтоваристві з моєю любою онучкою Сашенькою, яка допомагала мені, придумуючи цікаві, оригінальні сюжетні лінії і люб'язно запропонувала освіжити текст своїми яскравими малюнками. Ви думаєте, онучата, що тільки люди вміють розмовляти? — Помиляєтесь! — Розмовляти можуть, і Туман, і Хмари і Крапельки, і Вітер! Та що там казати, розмовляють, навіть ваші іграшки! Взагалі, все, що ви бачите навколо вміє, може і хоче спілкуватись з вами. — А чому ж ми нічого не чуємо? — А тому, що і нам і вам за повсякденним клопотом ніколи прислухатись! Часто буває так, що ми чуємо прохання, звертання до нас, але вважаємо це власною думкою. От, наприклад: — несете ви зламану іграшку до мами чи тата, щоб вони її полагодили… Ви думаєте, що це ви самі вирішили допомогти своїй улюбленій іграшці? — Може й так, але, скоріше, ви таки почули прохання про допомогу: — Поможи мені! Полагодь мене! Мені так хочеться погратися з тобою! Діти часто розмовляють зі своїми іграшками тому, мабуть, що краще за дорослих чують їх голоси. Втім, і дорослі, якщо, звісно, захочуть, можуть почути про що говорять звичайні речі що оточують їх. От і мені пощастило почути деякі розмови і я з задоволенням поділюсь з вами почутим. Отже, щільненько пригорніться до матусі, або тата, і слухайте!

Weitere Titel von diesem Autor
Володимир Кривенко
Володимир Кривенко
Володимир Кривенко
Володимир Кривенко
Володимир Кривенко
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Seepferdchen Sam
Sabine Sener
Cover Rapunzel
Jacob und Wilhelm Grimm
Cover Flovely im Zeltlager
Siegfried Freudenfels
Cover Сад как Вселенная
Тамара Алехина

Kundenbewertungen

Schlagwörter

неймовірні пригоди, современная украинская проза, детям и родителям, дітям і батькам, поучительные истории, сказки, детские книги, семейное чтение, современная проза, повчальні історії, детская проза, невероятные приключения