Rok-n-roll pod Kremlem (in Russian Language)

Koreckij Danil

EPUB
ca. 2,68
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

BookOnDemand img Link Publisher

Belletristik / Krimis, Thriller, Spionage

Beschreibung

Pri snose moskovskoj gostinicy "e;Inturist"e; rabochie nahodyat pod polom audiokassetu s zapis'yu strannogo razgovora i otnosyat ee v FSB. Analiz pokazyvaet chto eto zapis' verbovochnoj besedy proizoshedshej 30 let nazad. Molodoj lejtenant Evseev vedet rozysk zaverbovannogo shpiona kotoryj perepletaetsya s priklyucheniyami diggerov v tainstvennyh moskovskih podzemel'yah rabotoj CRU icshucshego podhody k gosudarstvennym sekretam Rossii budnyami prostitutok-liliputov... V konce koncov Evseev nahodit shpionskij pribor ustanovlennyj na odnom iz poligonov v semidesyatye gody proizvodit arest vysokopostavlennogo voennogo... No tot li eto chelovek kotorogo zaverbovali tri desyatiletiya nazad?

Weitere Titel von diesem Autor

Kundenbewertungen