Diabetul fără medicamente

Suzy Cohen

EPUB
ca. 9,37
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus ebooks-center.de
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Lifestyle Publishing img Link Publisher

Ratgeber / Gesundheit

Beschreibung

Programul în 5 pași pentru controlarea glicemiei pe cale naturală și prevenirea complicațiilor diabetului.Doar 5 pași te despart de tratarea diabetului pe cale naturală!Diabetul tip 2 se poate trata prin mijloace naturale sigure, fără să se recurgă strict la medicamente. Autoarea propune o abordare holistică, a întregului organism, în care suplimentele, mineralele și schimbările de alimentație au ca rezultat scăderea în greutate, refacerea celulelor deteriorate, îmbunătățirea funcției insulinice și diminuarea efectelor secundare provocate de medicamentele prescrise.Această carte excepțională, deschizătoare de drumuri, a fost selectată de Academia Americană de Medicină Anti-îmbătrânire ca lectură obligatorie pentru medicii care doresc să obțină certificarea în specializarea „Sindrom metabolic și diabet“.Programul în 5 pași utilizează numai alternative naturale, toate susținute de studii științifice:  • PASUL 1: Bea băuturi verzi pline de substanțe nutritive, ca spirulina, clorela și orzul verde, pentru a adăuga în alimentația ta vitamine, minerale, substanțe micronutritive și antioxidanți esențiali.
  • PASUL 2: Adaugă suplimente cu vitamina D, care te ajută să controlezi glicemia și să reduci riscul de a face anumite tipuri de cancer.
  • PASUL 3: Crește consumul de fibre pentru a scădea nivelul tensiunii arteriale și al colesterolului „rău“ LDL.
  • PASUL 4: Ia suplimente antiinflamatoare care micșorează nivelul de glucoză, pentru a-ți stimula metabolismul și a te ajuta să arzi grăsimile și zahărul.
  • PASUL 5: Include în alimentație minerale (crom, magneziu, fier și vanadiu) pentru a-ți stimula metabolismul natural.


Făcând aceste 5 schimbări simple în programul zilnic, îți vei proteja inima, rinichii, ochii și membrele de acele deteriorări pe care diabetul le produce adesea și vei elimina unele dintre complicațiile cu care poate te confrunți deja.

Weitere Titel in dieser Kategorie
Cover Superintestinul
William Davis
Cover Miracolul telomerilor
Elizabeth Blackburn

Kundenbewertungen