Suomalais Englantilainen Raamattu No14

Pyha Raamattu 1938 - World English 2000

TruthBeTold Ministry

EPUB
ca. 5,60
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

PublishDrive img Link Publisher

Beschreibung

Tama julkaisu sisaltaa kirjan Pyha Raamattu (1938) (Vanha Testamentti ja Uusi Testamentti) ja World English Bible (2000) (Vanha Testamentti ja Uusi Testamentti) kaannoksen. Siina on 173,697 viitetta ja naytteita 2 Raamatun formaateista. Se sisaltaa kirjan Pyha Raamattu ja World English Bible (Vanha Testamentti ja Uusi Testamentti) muotoiltuna luku- ja navigointiystavalliseksi formaatiksi, tai lyhyesti Navi-formaatiksi. Taalta loydat joka sakeen muunnettuna vastaavaksi kuin r1938-web jarjestys. Se sisaltaa tayden, erillisen version kirjasta Pyha Raamattu ja World English Bible (Vanha Testamentti ja Uusi Testamentti) , rakennettuna text-to-speech (tts)-muotoon, jotta laitteesi voi lukea Raamattua sinulle aaneen. Nain yleinen Raamattu-navigaatio toimii:Testamentilla on hakemisto sen kirjoista. TTS-formaatti (puhesynteesi) listaa kirjoja ja lukuja kirjahakemiston jlkeen. Testamentit viittaavat toisiinsa kirjan hakemistossa. Joka kirjassa on viittaus siihen testamenttiin, johon se kuuluu. Joka kirjassa on viittaus edelliseen ja seuraavaan kirjaan. Joka kirjassa on hakemisto sen luvuista. Joka luvussa on viittaus siihen kirjaan, johon se kuuluu. Joka luvussa on viittaus edelliseen ja seuraavaan lukuun. Joka luvussa on hakemisto sen skeist. Joka TTS:n (puhesynteesi) luvussa on viittaus vastaavaan Navi-formaatin lukuun. Joka se on numeroitu ja niill on viittaus siihen lukuun, mihin ne kuuluvat. Joka se alkaa uudelta rivilt paremman luettavuuden vuoksi. TTS (puhesynteesi)-formaatissa senumerointi ei ny. Jokainen viittaus hakemistossa vie sinut oikeaan paikkaan. Sisnrakennettu phakemisto viittaa kaikkiin kirjoihin kaikissa formaateissa. Uskomme ett olemme rakentaneet yhden parhaista, ellemme parhaan navigointiominaisuuden, joka on sisllytetty tmnkaltaiseen ekirjaan! Se tuo jokaisen skeen ulottuvillesi ja on tydellinen pikaiselle haulle. Ja yhdistelm eri julkaisuja sek sen navigaatio-ominaisuudet tekevt tst ekirjasta ainutlaatuisen. Huomaa ett puhetekstin (eli puhesynteesi, Text-To-Speech,TTS) tuki vaihtelee laitteesta riippuen. Jotkin laitteet eivt sit tue. Jotkin tukevat vain yht kielt ja toiset useita. Tss ekirjassa kytetty TTS:n kieli on Suomalainen.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen