Mig og Mozart

Nis Boesdal

EPUB
ca. 8,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont img Link Publisher

Kinder- und Jugendbücher / Erzählerische Bilderbücher

Beschreibung

"Jeg slog over på det lange lys. Kørte lidt op i vejkanten, så lygterne fangede huset. Der var sne på træernes grene. Og det røg stadig svagt op af skorstenen fra de bjælkestumper, jeg havde fyret med til middag. Hun lænede sig frem. – Det er en drøm, ikke? – Jo. Men den trænger til at blive malet! Hun knugede min højre hånd ind til sig. – Hvis er huset? – Mit. Og bankens... – Har du købt det? – Ja.. Da hun sugede kraftigt på cigaretten, så jeg, at hendes øjne var blanke i det røde mørke. – Må jeg bo hos dig? – Ja. – Du kender mig overhovedet ikke...? – Nej. Har du noget, der ikke kan være bag i bilen? Hun vendte sig om og kiggede. Så nikkede hun. – Et hvidt flygel. – Mozart? Hun sagde ikke noget. Motoren hulkede svagt, den brød sig ikke om tomgang. – Måske bliver jeg sindssyg, sagde hun stille. Tingene kan ikke... ske på den måde..." Nis Boesdals kærlighedshistorie "Mig og Mozart" starter med, at Judiths hund bider Rasmus i benet kort før studentereksamen. Det bliver begyndelsen på en heftig affære, der bliver mere og mere intens, efterhånden som det går op for Rasmus, at Judith på ingen måde er som andre piger. Nis Boesdal (f. 1948) er en dansk forfatter, journalist og radiovært. Efter debuten i 1977 med digtsamlingen "Ble ved ble" har Nis Boesdal udgivet en lang række digtsamlinger, historiske fortællinger og børnebøger.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Hemmeligheden
Hans-Eric Hellberg
Cover Tre Bounty
Jørgen Munck Rasmussen
Cover Ohuhue
Emma Kraft
Cover Martin finder guld
Sigrid Thomsen
Cover Frisk mod
Niels K. Kristensen
Cover Alle tiders nisse
Martin Miehe-Renard
Cover Tryllehatten
Hans-Eric Hellberg
Cover Jonas  hævn
Hans-Eric Hellberg
Cover Rasmus ved fronten
Niels K. Kristensen
Cover Frederiks "fede" ferie
Jørgen Munck Rasmussen
Cover Rasmus ved Dybbøl
Niels K. Kristensen
Cover Onkel Knud på feriebesøg
Niels K. Kristensen
Cover Nubin
Ole E. Christiansen
Cover Nubins rejse til Midian
Ole E. Christiansen
Cover Et kys i mørke
Eiler Jensen
Cover Rasmus i kamp
Niels K. Kristensen
Cover Her kommer Petter
Hans Peterson
Cover Password Manitoba
Martin Petersen
Schlagwörter

ungdom, Danmark, 1990'erne, forhold, Kærlighed