Emmy 6 - nu även med utväxt

Mette Finderup

EPUB
ca. 6,94
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus ebooks-center.de
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

SAGA Egmont img Link Publisher

Kinder- und Jugendbücher / Jugendbücher ab 12 Jahre

Beschreibung

Ibland är det svårt att veta var gränsen går mellan att vara Emmy egentligen-fortfarande-lite-barn och Emmy snart-nästan-vuxen-och-ansvarsfull.Det är i alla fall väldigt förvirrande den dag man tappar bort sin mamma på Ikea och blir anropad i högtalarna som om man vore Emmy 8 år – för att dagen därpå bli headhuntad till att bli barnflicka med fullt ansvar för en liten terrorist på 6.Och det är inte särskilt lätt när ens nya klasslärare plötsligt kommer och säger att man ska sluta uppföra sig som ett dagisbarn och att man måste sluta fred med sin ärkefiende Ditte. Hur ska det gå till när man har bråkat sen för alltid och det dessutom är uppenbart för alla att Ditte är världens största idiot? Kan man verkligen vara snart-vuxen nog att fundera på om man själv bär lite av ansvaret ...? Fy!Och hur ska man lyckas förklara för sin mamma och en vilt främmande expedit att de ska sluta att högljutt diskutera storleken på ens bröst och stuss. Stuss!? Det heter faktiskt rumpa, och den här rumpan vill mycket hellre ha på sig ett par grymma jeans än de babyblå volanger som mamma och expediten försöker dra ner över den.Emmy är en helt vanlig och väldigt dansk tjej som bor i den fiktiva byn Karleager någonstans på Jylland. Karleager är så litet att man måste ta en buss för att komma in till den lite större staden Hejresö, där det inte händer någonting alls, men där man i alla fall kan hoppa på ett tåg till resten av världen. Emmy bor med sin mamma och ibland med sin storebror Martin. Hennes föräldrar är skilda och hennes konflikträdda polispappa bor numera i Köpenhamn. Lyckligtvis har Emmy också sin bästis Kit att hänga med och hålla ihop med när klassens bimbo-brudar är på krigsstigen. Serien om Emmy är uppbyggd som Emmys egen dagbok. Det är roliga böcker som kan läsas av både killar och tjejer (och deras föräldrar – Emmy har faktiskt en hel del vuxna fans).

Kundenbewertungen