Viettelyksen vaunu

Cupido - Cupido

EPUB
ca. 1,30
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont Finnish img Link Publisher

Beschreibung

Nuoripari. Ensimmainen kerta. Rohkea flirttailu. Salainen, kielletty kohtaaminen. Nuori opiskelija ja hanen naisopettajansa. Vanhempi herrasmies ja viaton neitsyt. Sina, mina ja ystavamme. Tm on eroottinen novellikokoelma Cupidolta. Kokoelma sislt seuraavat novellit:"e;Ruuhkaisessa ratikassa oli kuumaa ja ahdasta."e; - Viettelyksen vaunu kirjoittanut Eva Hst "e;Mies ptti olla rohkea, otti riskin ja sai kuin saikin tahtonsa lpi. Sitten juna yhtkki pyshtyi tunneliin."e; - Pahoittelut viivstyksest kirjoittanut Nina N "e;Miehell oli tapana fantasioida, kun hn matkusti junassa. Tll kertaa hnen oli oikeastikin autettava naismatkustajaa matkalaukkujen kanssa."e; - Vihdoinkin minun vuoroni kirjoittanut Remy, Vestlandet

Weitere Titel von diesem Autor
Cupido - Cupido
Cupido - Cupido
Cupido - Cupido
Cupido - Cupido
Cupido - Cupido
Cupido - Cupido
Cupido - Cupido
Cupido - Cupido
Cupido - Cupido
Cupido - Cupido
Cupido - Cupido
Cupido - Cupido
Cupido - Cupido
Cupido - Cupido
Cupido - Cupido
Cupido - Cupido
Cupido - Cupido
Cupido - Cupido
Cupido - Cupido
Weitere Titel zum gleichen Preis

Kundenbewertungen