Haaremi - eroottinen novelli

Hermansson B. J. Hermansson

EPUB
ca. 1,25
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont Finnish img Link Publisher

Beschreibung

"e;Kaukaisessa maassa ei ole miehia, jotka saisivat ottaa useita vaimoja - roolit on kaannetty toisinpain. Taalla se on nainen, jolla on oikeus, itseensa - ja elamaansa. Enemman kuin miehilla. Ja miehet ovat tahan tyytyvaisia, toisinaan he ovat innokkaita tekemaan kaiken voitavansa sailyttaakseen taman."e;Hn on heidn valtiattarensa. Hn on eroottisen uskonnon johtaja. Haaremissa, johon kuuluu kuusikymmentkuusi nuorta miest, on hnen nautintonsa kaiken keskipisteen. Joka piv hn istuu valtaistuimellaan, alastomana, ja valitsee, kuka viettelisi hnet. Ja kaikki miehet haluavat olla parempia kuin edeltjns. Elo, Vilermas ja Sesam ovat kolme niist miehist, jotka tekevt kaikkensa antaakseen hnelle suurimman, upeimman orgasmin... "e;Haaremi"e; on eroottinen novelli paikasta, jossa naisen halu on keskipisteen ja jossa miehet seisovat riviss tyydyttmss naista. B. J. Hermanssonin taitavasti kirjoitetuissa novelleissa rosoisuus ja runollisuus kietoutuvat yhteen. Tekstien pohjalla oleva svy saa lukijan pohtimaan ja kyseenalaistamaan yleisesti hyvksyttyj ksityksi, jotka usein liittyvt vallitseviin normeihin ja seksuaalisuuteen.

Weitere Titel von diesem Autor
Hermansson B. J. Hermansson
Hermansson B. J. Hermansson
Hermansson B. J. Hermansson
Hermansson B. J. Hermansson
Hermansson B. J. Hermansson
Hermansson B. J. Hermansson
Hermansson B. J. Hermansson
Hermansson B. J. Hermansson
Weitere Titel in dieser Kategorie

Kundenbewertungen