img Leseprobe Leseprobe

Výjimečný člověk

Jeffrey Archer

EPUB
13,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus ebooks-center.de
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

SAGA Egmont img Link Publisher

Belletristik / Märchen, Sagen, Legenden

Beschreibung

Ozývá se výstřel. Ale kdo zmáčkl spoušť, kdo žije a kdo umírá?Giles Barrington se dozvídá pravdu o své ženě Karin – je to špiónka, nebo jen nevinná přihlížející?Harry Clifton se chystá napsat své životní dílo, zatímco jeho žena Emma završuje deset let ve funkci předsedkyně Bristolské královské nemocnice. Tady ji zastihne nečekaný telefonát od Margaret Thatcherové, která jí nabízí práci.Sebastian Clifton se stává předsedou banky Farthings-Kaufman, ale až poté, co musí Hakim Bishara z osobních důvodů odstoupit. Sebastianova talentovaná dcera Jessica je vyloučena ze Sladeovy umělecké akademie, na pomoc jí ale přichází teta Grace.Lady Virginia se mezitím chystá uprchnout ze země, aby se vyhnula svým věřitelům. Náhle však umírá vévodkyně z Hertfordu a Lady Virginia zavětří příležitost, jak se zbavit svých dluhů a konečně předstihnout Cliftony i Barringtony.Poté ovšem přichází poslední tragický zvrat a v životech členů rodiny Cliftonových náhle zavládne chaos, když jeden z nich obdrží šokující diagnózu...Výjimečný člověk je sedmým a zároveň posledním dílem populární rodinné ságy od bestsellerového autora Jefferyho Archera. Napínavé zápletky, nečekané zvraty i propletené osudy všech oblíbených hrdinů pomalu spějí ke konečnému rozuzlení...-

Kundenbewertungen

Schlagwörter

rivalita, rodinná sága, Margaret Thatcherová, špionka, 90. léta, bestseller, rodinné problémy, nemoc, příběh plný zvratů, 80. léta, závěrečný díl, Harry Clifton, peníze, smrt, Cliftonova kronika, diagnóza, generační sága, dluhy, konec série, poslední díl