Tervakansan laulu

Lounaja Heikki Lounaja

EPUB
ca. 7,95
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Saga Egmont Finnish img Link Publisher

Beschreibung

Vuosien 1855 ja 1867 valilla, kun Kuhmo on viela nimeltaan Kuhmoniemi, nalka pyyhkaisee lapi Suomenmaan. Saa on poikkeuksellisen kylma - karhuja kaadetaan hankien paalla viela juhannuksenakin. Tervansoutumatkat Oulun ja kodin valilla pitaa tehda kaikesta huolimatta. Naiden paivittaisten askareiden ja virheista akkia rankaisevan luonnon lomassa eletaan tavallisten ihmisten elamaa. Nihin tavallisiin ihmisiin lukeutuvat muun muassa Lukkari Aaprami Jurvelin, Anni Pekanvaimo sek Oskari Iisakinpoika, joiden arkinen elm jatkuu nlkvuosien tuomista tragedioista huolimatta. "e;Tervakansan laulun"e; oli tarkoitus aloittaa kolmiosainen kirjasarja Kuhmon asukkaiden karuista olosuhteista 1800-luvun nlkvuosien keskell. Heikki Lounaja ehti kirjoittaa vain sarjan ensimmisen osan ennen kuolemaansa vuonna 1987. Heikki Lounaja (1912-1987) oli suomalainen kirjailija, joka palkittiin Valtion kirjallisuuspalkinnolla vuonna 1952. Hnt pidetn ensimmisen kainuistina.

Weitere Titel von diesem Autor
Lounaja Heikki Lounaja
Lounaja Heikki Lounaja
Lounaja Heikki Lounaja
Lounaja Heikki Lounaja
Lounaja Heikki Lounaja
Lounaja Heikki Lounaja
Lounaja Heikki Lounaja
Weitere Titel in dieser Kategorie

Kundenbewertungen