img Leseprobe Leseprobe

Hævnet

Krimi

Gittemie Eriksen

EPUB
16,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Belletristik / Krimis, Thriller, Spionage

Beschreibung

Pia Holm ligger i coma efter et fatalt møde med en gerningsmand. Politikommissær Lars Andersen har holdt vagt ved hendes seng i tre uger, da det langt om længe lykkes sygeplejersken at overbevise ham om at forlade hospitalet. Lars skal dog snart fortryde, at han lod sig overtale, for han når ikke langt væk, før bevidstløse Pia er centrum i en farlig gidselsituation ... Retsmediciner Pia Holm og politikommissær Lars Andersen er tilbage i dette 4. bind af den hæsblæsende serie, hvor en 16-årig pige bliver fundet død på stranden ved Gedser Odde. "Godt plot og en problematik der er velkendt men med en overraksende slutning." 4 stjerner, BOGFIDUSEN "Plottet fungerer fra side et, og tempo og afveksling i krimien hører til bandt de bedre." 5 stjerner, BOGVÆGTEN "Både Gittemie, Pia og Lars er tilbage i en ny realistisk mordsag som henrykker undertegnede både hvad angår miljø og plot." KRIMICIRKLEN

Weitere Titel von diesem Autor
Gittemie Eriksen
Gittemie Eriksen
Gittemie Eriksen
Gittemie Eriksen
Gittemie Eriksen
Gittemie Eriksen
Gittemie Eriksen

Kundenbewertungen

Schlagwörter

spænding, retsmedicin, Gedser, Pia Holm, Falster