img Leseprobe Leseprobe

Ledi Hamilton

Aleksandar Dima

EPUB
1,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Memoria Liber Publishing img Link Publisher

Belletristik / Gemischte Anthologien

Beschreibung

Romansirana biografija Emme Hamilton, pastirice koja se uzdigla do titule ledi i osvojila srce viceadmirala britanske Kraljevske mornarice, lorda Nelsona. „Draga moja Emma! Treba li da ti kažem kako dan i noć mislim na tebe? To bi bio tek slabi izraz moje ljubavi prema tebi. Ma kako daleko bio od tebe, ja pripadam samo tebi! No, domovina me je pozvala, i tom sam se pozivu morao odazvati. Da to nisam učinio, ti bi me se morala, trijezno razmišljajući, stidjeti, jer ne bi mogla reći: on je spasilac Engleske. On je uvijek prvi kad treba krenuti u borbu, a posljednji kad se treba vratiti kući. Sve počasti koje mi iskazuju pripadaju i tebi. Jednog dana svijet će reći: što sve nije žrtvovao za domovinu! Štoviše, napustio je i najljepšu i najsavršeniju ženu na svijetu. Moraš me razumjeti isto onoliko koliko me ljubiš. Jedina moja, moje srce pripada tebi. Bude li božja volja, vratit ću se kao pobjednik, a ako ne, onda ću barem ostaviti iza sebe neokaljano ime. Ništa od onoga što sam učinio nisam učinio iz slavohleplja i težnje za bogatstvom. Slavohleplje i gramzljivost ne bi me mogli odvojiti od svega onog što je mom srcu tako drago. Ne, ja sam izabrao zvanje da se borim za slavu Engleske, i to sam zvanje odabrao zato što mi ga je bog dao. Uvijek tvoj... Nelson.“

Weitere Titel von diesem Autor
Aleksandar Dima
Aleksandar Dima
Aleksandar Dima
Aleksandar Dima
Aleksandar Dima
Aleksandar Dima
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Padri e figli
Ivan Sergeevič Turgenev
Cover Terra vergine
Ivan Sergeevič Turgenev
Cover La lettera scarlatta
Nathaniel Hawthorne
Cover Eros
Giovanni Verga
Cover L'esclusa
Luigi Pirandello
Cover Guerra e pace
Lev Tolstoj
Cover Anna Karenina
Lev Tolstoj
Cover Fosca
Iginio Ugo Tarchetti
Cover A Lantern in Her Hand
Bess Streeter Aldrich
Cover Zona Zamfirova
Stevan Sremac
Cover U registraturi
Ante Kovačić
Cover Gazda Mladen
Borisav Stanković
Cover Prijan Lovro
August Šenoa
Cover Nečista krv
Borisav Stanković
Cover Eva
Eva
Giovanni Verga
Cover Branka
August Šenoa
Cover Il processo
Franz Kafka

Kundenbewertungen