img Leseprobe Leseprobe

Neînțelegerea

Un Ghid Spiritual, Un Tigru Fantomă Și O Mamă Înfricoșătoare

Owen Jones

EPUB
ca. 2,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Tektime img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Megan este o adolescentă cu abilități psihice care nu poate găsi pe nimeni care să-i înțeleagă puterile... nimeni dintre cei vii.

„Un har cu probleme” este o povestire despre cum o tânără fată începe să realizeze că este capabilă să facă lucruri pe care nimeni din familia ei nu poate să le facă, deși unii dintre prietenii ei de la școală spun că au abilități psihice neobișnuite similare. Numele fetei este Megan și are doisprezece ani în această primă carte. Megan are două probleme aparent de neînvins. Prima este că mamei ei îi era frică de abilitățile latente ale fiicei sale și, nu numai că nu o va ajuta, însă o va descuraja activ, iar a doua este că nu poate găsi un profesor care să o ajute să își dezvolte puterile supranaturale, psihice. Încearcă să le discute cu mama ei, însă nu se bucură de mare atenție și nici măcar nu îi mai spune tatălui ei pentru că știe că mama sa nu va fi de acord și, în fine, Megan vrea să nu o supere pe mama ei. Megan simte că există o legătură tainică între ele două. Poate că este legătura care există între toate mamele și fiicele lor, totuși, poate e mult mai profundă decât atât. Cine poate ști, din moment ce nici măcar Megan nu știe? Tot ceea ce știe este că mama ei nu pare a se implică în rolul așteptat din partea ei, acela de mamă iubitoare a unei fiice care în curând va deveni adolescentă, care are anxietăți pe care dorește, nu, are nevoie să le discute cu cineva în care are încredere. Megan este dispusă să îi acorde mamei ei timp pentru a trece peste frica sa față de paranormal. Poate aștepta și chiar trece cu vederea abuzul oribil la care este supusă în secret, fără știrea tatălui său. Cel puțin pentru moment. „Un har cu probleme” este prima din, până acum, douăzeci și trei povestiri din această serie despre iluminarea continuă a lui Megan pe măsură ce găsește oameni care să o ajute să înțeleagă cum să procedeze cel mai bine cu dezvoltarea sa supranaturală, spirituală și psihică. Pentru că trebuie să învețe nu numai ce poate să facă și cum să facă, ci și în ce scop ar trebui să își pună abilitățile speciale. Megan este o fată bună, astfel că ar părea evident că își va îndrepta folosirea puterilor sale de partea binelui, însă nu este întotdeauna ușor să faci lucrul corect, chiar dacă știi care este acela. Aceste povestiri despre Megan vor fi pe placul oricui este interesat de puterile psihice, supranatural și paranormal și se adresează vârstelor între zece și o sută de ani.

Kundenbewertungen

Schlagwörter

karma, spiritualism, petrecere de ziua de naștere a adolescenților, paranormal, supranatural, viață după moarte