img Leseprobe Leseprobe

Nepoftiții

O Povestire Amuzantă A Unei Familii De Vampiri În Zilele Noastre

Owen Jones

EPUB
ca. 4,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Tektime img Link Publisher

Belletristik / Fantastische Literatur

Beschreibung

Heng Lee începe să se simtă foarte ciudat dintr-o dată, așa că apelează la vraciul locului, care nu e nimeni altcineva decât mătușa sa.
Ea îl supune la câteva teste și ajunge la concluzia că Heng nu are sânge, dar cum le va spune asta familiei lui, și ce vor spune ei când vor afla așa ceva?

Heng Lee are o turmă de capre într-o zonă montană, izolată, din nord estul regiunii Chang Rai din nordul Thailandei, foarte aproape de granița cu Laos. Era o foarte strânsă comunitate unde toată lumea se cunoștea cu toată lumea. Heng se îmbolnăvește dintr-o dată, dar nu într-atât încât să nu-și poată duce caprele la păscut, până când, într-o bună zi, se duce la Vraciul locului pentru că începe să leșine des. Nu există doctori în partea locului, iar Vraciul și-a făcut datoria bine față de oameni de-a lungul vremurilor. Vraciul îi ia câteva probe și ajunge la concluzia că rinichii lui Heng nu mai funcționează și că mai are foarte puțin de trăit. Bătălia se dă acum să îi salveze viața lui Heng, dar mai sunt și alte forțe de luat în calcul. Ce se va întâmpla cu Heng, cu familia lui și cu restul comunității dacă el va respecta sfatul Vraciului?

Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Roc
Roc
Robert M. Kerns
Cover The Obsidian Throne
Lavendar Ocean
Cover Hand Me Downs
Kari Kilgore
Cover Matices del alma
Jennifer Cryssil
Cover Dance to the Death Foreseen
Jonathan Evan Hudson
Cover Xcuidihuini
Andrés Henestrosa
Cover Ben e l'albero di Natale
Anna Maria Gentile

Kundenbewertungen

Schlagwörter

filosofic, comedie, Thailanda, plin de umor, vampiri, Chiang Rai