img Leseprobe Leseprobe

Petualangan saka Tom Sawyer

The Adventures of Tom Sawyer, Javanese edition

Mark Twain

EPUB
ca. 2,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Classic Translations img Link Publisher

Kinder- und Jugendbücher / Kinderbücher bis 11 Jahre

Beschreibung

Ing pinggir Kali Mississippi, tom sawyer lan kanca-kanca ngupayakake petualangan ing saben-saben.

Banjur siji malam kepungkur ing kuburan padha nliti sawijining pembunuhan. Anak lanang nggawe sumpah getih ora bakal ngandhani rahasia kasebut, lan dheweke bisa mlaku dadi bajak laut kanggo nggoleki harta karun sing didhelikake. Nanging nalika Tom ditangkap ing guwa, dheweke bisa lolos tanpa kacilakan?

Kundenbewertungen

Schlagwörter

children, action, adventure, animals, classics, mystery, classic, fantasy