img Leseprobe Leseprobe

V-Staden

Sedvärdigheter i förorten med A-B-C och D

Linus Reimers-Heidemann

EPUB
47,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Books on Demand img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Geschichte

Beschreibung

Den boken tar upp lite historia med fotografier. Boken börjar med några bilder som läsarna själva får gissa vad de är tagna någonstans. Därefter följer Vällingby-Hässelby med omnejd, med sevärdheter i förorternas förort med A-B-C-D som serveras. Långt bortom Judar skogens naturreservat i förorten Brommas lanskap i Västerort, som är ett naturreservat nordvästra Stockholm. Blev inrättad 1995 som Stockholms första naturreservat och täcker 95,2 hektar. Mitt i denna skog finns en sjö full av hemligheter lik skogen själv, där troll och skogsfrun smyger med alla småfolk i skogsdungen. Hur kommer Solhaga i Småland in i detta sammahang, där vid diket sitter småfolket och spionerar på människans vardagsliv? En mindre kulle i Grimstaskogen som ligger i närheten och bär namnet Oljeberget, även det med bibliskt ursprung, tillika det bibliska namnet Kanaan som förekommer första gången på 1730-talet och kommer från ett gammalt torp som låg på platsen. Kanaanbadet där många badat i sina dar, det är som doften till förorternas förort Vällingby. Smakar lite på vampyrers A-B-C-D-bok. Läs även boken med boktitel Låt den rätte komma in av John Ajvide Lindqvist och filmen av Tomas Alfredson, som återfinns i Blackeberg i Bromma där det känns kusligt om natten. Man känner behaglig på fruktan i sin stämning i ett mörkt inferno. I slutet av 1700-talet byggdes här ett sommarnöje som senare omvandlades till sjökrog. Den gamla sjökrogen revs 1881 av "Snuskungen", Knut Ljunglöf som byggde huset som sedan 1952 är Kanaans Café. Snusat och klart med den klassiska snusdosan Ettan där Beckomberga han ägt med Ljunglöfska slottet som han hade som sitt sommarnöje. Samtidigt ägde han stora delar av Beckomberga med 42 hektar markareal. Beckomberga mentalsjukhus var Europas största och Långbro mentalsjukhus där Hermann Göring var intagen, han bodde vid Odengatan rastade sin get.

Weitere Titel von diesem Autor
Linus Reimers-Heidemann
Linus Reimers-Heidemann
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Dance with Death
Jaroslaw Piekalkiewicz
Cover Richardson-Sinkler Connections
Harriet Clare Sinkler Little
Cover Here All Is Poland
Petro Andreas Nungovitch
Cover Long Walk To Church
Nathaniel Davis
Cover Colombia
Michael J. LaRosa

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Fackbok, Arkeologi, Memoarer & Biografier, historia, Sakprosa