img Leseprobe Leseprobe

Uspavanka

Leïla Slimani

EPUB
10,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Fraktura img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Kada se Myriam, jedna od najboljih odvjetnica u generaciji, nakon rođenja drugog djeteta odluči ponovno posvetiti poslu, ona i njezin muž Paul, glazbeni producent, žele pronaći najbolju dadilju za svoju djecu. Nisu ni slutili da će im se ukazati Louise, mirna, povučena, iskusna dadilja, žena koju djeca obožavaju, koja dovodi njihov stan u desetom pariškom arondismanu u savršen red. Ona, svojevrsna suvremena Mary Poppins, dadilja iz snova koja uspijeva učiniti sve i čini se da je mladom paru samo nebo granica, no malo-pomalo stvari se počinju mijenjati.

Nagrađen najvažnijom francuskom nagradom Goncourt, roman Uspavanka jedan je od onih koji mogu promijeniti način na koji vidimo književnost. Ovaj neobični književni triler u kojem je sve od početka jasno uvlači nas u sve probleme suvremene Europe – imigracija, ovrhe, odgoj djece, slobode pojedinca, ograničenja klase, obrazovanja, ljubavi, majčinstva, depresije i ludila. Leïla Slimani važan je, neizostavan novi glas francuske i svjetske knjiženosti, a njezina Uspavanka ne ostavlja nikoga ravnodušnim, postavlja važna pitanja i pokazuje svu moć književnog stvaranja.

Weitere Titel von diesem Autor
Leïla Slimani
Leïla Slimani
Leïla Slimani
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover No Good For Digging
Dustin M. Hoffman
Cover An Old Man's Game
Andy Weinberger
Cover Lie by the Sword
Daniel Scott Westby
Cover W.I.S.H.
Kayla Grosse
Cover In and Down
Brett Alexander Savory
Cover Konnunsuo kutsuu
Hannu-Pekka Saukkonen
Cover Thick Chicks
K.L. Gilchrist
Cover A fiery passion
Nicholas A Sparks
Cover Untamed
James A Patterson
Cover Final Option
Boyd Morrison
Cover 97,196 Words
Emmanuel Carrère
Cover What Would Wimsey Do?
Guy Fraser-Sampson
Cover Cold Country
Russell Rowland
Cover Unorthodoxy
Joshua A.H Harris

Kundenbewertungen