Ragalyos!

Jonah Berger

EPUB
ca. 6,78
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

HVG Konyvek img Link Publisher

Geisteswissenschaften, Kunst, Musik / Psychologie

Beschreibung

Mitol valik elsoproen nepszeruve egy szaz dollarba kerulo szendvics, miert sulnek el visszafele a kabitoszer-ellenes reklamok, es miert osztja meg tobb mint 200 millio ember egy elso ranezesre unalmas turmixgep videojat?Jonah Berger, a Wharton zleti Iskola marketingprofesszora egy vtizede kutatja, vajon mirt terjednek bizonyos tletek jobban msoknl. Knyvben bemutatja a raglyossg trvnyszerA sgeit, amelyek a klnbzA termkekre s szolgltatsokra ugyangy rvnyesek, mint a szervezetekben terjedA tletekre s a trsadalmi vltozsokra.Szemlletes trtnetei megmutatjk, hogy milyen szempontok szerint mA kdik a viralits, s a 6 knnyen rthetA s kvethetA alapelv segtsgvel mi magunk is sajt termkeink, tleteink szolglatba llthatjuk a szbeszd erejt.

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover Az empatia ereje
Roman Krznaric
Cover Credo
Feldmar Andras
Cover Kreativ parosok
Joshua Wolf Shenk

Kundenbewertungen