sors keze

Berkesi Andras

EPUB
ca. 4,45
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Fapadoskonyv.hu Kiado img Link Publisher

Belletristik / Krimis, Thriller, Spionage

Beschreibung

Hilda elharitotta a fiu ajanlatat.- Kedves vagy, de nekem van mindenem. Nezd, Palikam, az egesz ekszergyujtemenyt megtarthattam volna magamnak, neked fogalmad sem lehetett rola, hogy apad a halala elott mi mindent bizott ram.- Ez igy igaz - bolintott Gyomroy. - Mindent megtarthattal volna.- Igy van, Palikam, de en mindig rad gondoltam. Mindenesetre megadom a szef szamkombinaciojat, hogy kinyithasd, ha velem tortenik valami. Soha nem tudhatjuk, nem lathatunk a jovobe. Szegeny Sandor batyaddal is igy tortent. Az Operaban voltunk, utana megvacsoraztunk a Gellertben, hazajottunk, az egvilagon semmi baja nem volt, lefekudtunk, es szegenykem reggel mar nem ebredt fel. Almaban jott erte a halal. Egyetlen hang, sohaj nelkul halt meg. Harminchat eves voltam. Es boldog. Azota elek egyedul.- Miert nem mentel ferjhez? ..."e;

Weitere Titel von diesem Autor
Berkesi Andras
Berkesi Andras
Berkesi Andras
Berkesi Andras
Berkesi Andras
Berkesi Andras
Berkesi Andras
Berkesi Andras
Berkesi Andras
Berkesi Andras
Berkesi Andras
Berkesi Andras
Berkesi Andras
Berkesi Andras
Berkesi Andras
Berkesi Andras

Kundenbewertungen