sors keze

Berkesi Andras

EPUB
ca. 3,33
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Mayersche Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Fapadoskonyv.hu Kiado img Link Publisher

Belletristik / Krimis, Thriller, Spionage

Beschreibung

Hilda elharitotta a fiu ajanlatat.- Kedves vagy, de nekem van mindenem. Nezd, Palikam, az egesz ekszergyujtemenyt megtarthattam volna magamnak, neked fogalmad sem lehetett rola, hogy apad a halala elott mi mindent bizott ram.- Ez igy igaz - bolintott Gyomroy. - Mindent megtarthattal volna.- Igy van, Palikam, de en mindig rad gondoltam. Mindenesetre megadom a szef szamkombinaciojat, hogy kinyithasd, ha velem tortenik valami. Soha nem tudhatjuk, nem lathatunk a jovobe. Szegeny Sandor batyaddal is igy tortent. Az Operaban voltunk, utana megvacsoraztunk a Gellertben, hazajottunk, az egvilagon semmi baja nem volt, lefekudtunk, es szegenykem reggel mar nem ebredt fel. Almaban jott erte a halal. Egyetlen hang, sohaj nelkul halt meg. Harminchat eves voltam. Es boldog. Azota elek egyedul.- Miert nem mentel ferjhez? ..."e;

Weitere Titel von diesem Autor
Weitere Titel zum gleichen Preis
Cover fekete mappa
Berkesi Andras
Cover Az ot kodex titka
Berkesi Andras
Cover gyuru
Berkesi Andras

Kundenbewertungen