img Leseprobe Leseprobe

Uppgiven kärlek

I J N

EPUB
ca. 7,49
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus ebooks-center.de
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

I J N img Link Publisher

Belletristik / Gegenwartsliteratur (ab 1945)

Beschreibung

I "Dejected Love", en fängslande blandning av modern romantik, romantik och romantisk spänning, väver I J N en hjärtskärande berättelse som kommer att beröra djupet av din själ. Det här är inte bara en kärleksroman; det är en känslomässig berg-och-dalbana, en utforskning av kärleken i dess mest råa och förödande form.

Möt vår huvudperson, Sky, en high school senior med ett förflutet som är lika oroligt som hennes framtid är osäker. När hon korsar vägar med Dean Holder, en man vars promiskuösa rykte konkurrerar med hennes eget, blir hon både livrädd och fascinerad. Något med honom väcker minnen av hennes smärtsamma historia, en historia som hon desperat försökt begrava.

Deras första möte kan vara skrämmande, men det är också onekligen fängslande. Holders orubbliga jakt och gåtfulla leende krossar Skys försvar och drar in henne i en virvelvind av känslor som hon aldrig förväntat sig. Sambandet mellan dem intensifieras, men Holder har hemligheter som kan förändra allt.

I denna sorgliga kärlekshistoria utforskar "Dejected Love" den känsliga balansen mellan dåtid och nutid, kärlek och smärta och sanningens tyngd. Skys liv förändras för alltid när hon möter uppenbarelser som utmanar hennes förmåga att lita på och älska. Ärren de båda bär på, gömda och avslöjade, fungerar som en spökande bakgrund till deras tumultartade kärlek.

Det här är en sorglig kärleksbok, en berättelse som fördjupar sig i kärlekens och romantikens krångligheter, både glädjeämnen och sorger. Det är en kärleksromantisk bok för vuxna som uppskattar skönheten och komplexiteten i kärlekens många aspekter.

"Dejected Love" är en gripande berättelse som kommer att ge genklang hos alla som har upplevt kärlekens djup, den plågsamma hjärtesorgen som ibland åtföljer den, och sanningens transformativa kraft. Det är en sorglig kärlekshistoria som kommer att lämna dig andfådd, hänförd och begrundande den djupa effekten av din egen första kärlek.

Njut av "Dejected Love" av I J N, en berättelse som kommer att dra i dina hjärtsträngar och dröja kvar i dina tankar långt efter att du har vänt sista sidan. Oavsett om du föredrar lyckliga slut eller uppskattar skönheten i sorgliga kärleksböcker, kommer den här romanen att fånga ditt hjärta.Weitere Titel in dieser Kategorie
Cover Liftaren
Tom Falk
Cover Nyckel 521
Maria Gutebring
Cover Ord på vägen
Klaudio Fornazar Frid
Cover Underströmmar
Catharina Stigsdotter
Cover Big in Borås
Marcus Magnusson
Cover Hjärnspöken
Eero Marttinen
Cover Samtal pågår
Pilka Herner
Cover Familjen
Mia Möller
Cover En vän för livet
Monica Lönnbom
Cover Mirandaguiden
Marie-Louise Källmodin
Cover Liv är att ta sig ut
Linus Reimers Heidemann Wagner
Cover Galgbranten
Jan Hiller
Cover Kompisar
Claes-Göran Rosén
Cover Flaskpost
Fredrik Brounéus

Kundenbewertungen

Schlagwörter

sad kärleksböcker, uppgiven kärlek, sad kärleksromantik, sorgliga böcker om kärlek, kärleksroman, sorgliga kärlekshistorieböcker, kärlek, Indrajeet Nayak, jag älskar min älskling, sorgligt slut, roman med lyckligt slut, kärleksromantiska böcker för vuxna, sorglig slutroman