img Leseprobe Leseprobe

Gebeente

Etienne van Heerden

EPUB
ca. 13,99
Amazon iTunes Thalia.de Weltbild.de Hugendubel Bücher.de ebook.de kobo Osiander Google Books Barnes&Noble bol.com Legimi yourbook.shop Kulturkaufhaus ebooks-center.de
* Affiliatelinks/Werbelinks
Hinweis: Affiliatelinks/Werbelinks
Links auf reinlesen.de sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt reinlesen.de von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Queillerie img Link Publisher

Belletristik/Erzählende Literatur

Beschreibung

Met ’n onverwagte trein kom Magistraat Imker Goedeman aan op Gebeente, ’n klein dorpie op die Vergete Grootpad noord van Sutherland. Die omgewing is geruk deur ’n opspraakwekkende plaasmoord, maar ’n nog komplekser saak moet ondersoek word: die diefstal van die melkweg. Ons is hier in die buurt van onwaarskynlikhede en eindelik word die ganse regstelsel uitgedaag. Historie, mite, allegorie en magiese realisme word sjarmant verweef in dié meeleurende roman.

Weitere Titel von diesem Autor
Etienne van Heerden
Etienne van Heerden
Etienne van Heerden
Etienne van Heerden
Etienne van Heerden
Etienne van Heerden
Weitere Titel in dieser Kategorie
Cover Leo
Leo
Deon Meyer
Cover Siembamba
Madelein Rust
Cover Duiwelsroos
Leon van Nierop
Cover Hans kry troukoors
Rudie van Rensburg
Cover Die skuiling
Helena Hugo
Cover Laaste kans
Marita van der Vyver
Cover Help, help
Nataniël
Cover Gebeente
Etienne van Heerden
Cover Deelfontein
Nicole Jaekel Strauss
Cover Dwelm
Rudie van Rensburg
Cover Diana se dag
Helene de Kock
Cover Ons skulde
P.P. Fourie
Cover Dolos
Jaco Wolmarans
Cover Vuurvoël
Elmarie Viljoen-Massyn
Cover Sagie is
Jan van Tonder

Kundenbewertungen

Schlagwörter

Etienne van Heerden, Die swye van Mario Salviati, magiese realisme, Asbesmiddag, Die gas in rondawel Wilhelmina Kikoejoe, Matoli, Tafelberg, diefstal, Toorberg, Imker Goedeman, melkweg, plaasmoord, magistraat, "> </p> <p style="text-align: center, mite,  Klimtol, "> </p>, Die wêreld van Charlie Oeng, 30 nagte in Amsterdam, Die stoetmeester, aanklaer, Gebeente, In stede van die liefde, Casspirs en Campari’s, Die biblioteek aan die einde van die wêreld<br />   <p style="text-align: center, allegorie, roman, Om te awol, ondersoek, landdros